Bookmark and Share

 

 

 

Reavinstskatt och uppskov

 

 

 

REAVINST OCH REAVINSTSKATT

 

Reavinstskatten vid försäljning av småhus är 22%.

 

 

Reavinsten är summan av;

+ Försäljningspriset
 -  Försäljningskostnader (t ex mäklararvode och homestaging)*
 -  Stämpelskatter (pantbrevs- och lagfartsavgifter)
 -  Ny-, till- och ombyggnadskostnader**
 - Förbättringskostnader (underhåll) under de senaste fem åren**
+ Återföring av eventuellt tidigare beviljat uppskov
*  
Flyttstädning ingår t ex inte men det kan du få RUT-avdrag för
** De kostnader du redan fått ROT-avdrag för kan du inte ta upp vid beräkningen av reavinst

 

 

UPPSKOV

 

Det högsta belopp du kan få uppskov för är begränsat till 1 600 000 kr om du sålt under 2009 och om du sålt/säljer under 2010 så är maxbeloppet 1 450 000 kr, multiplicerat med din ägarandel. Det minsta beloppet är 50 000 kr, multiplicerat med din ägarandel.

 

Du måste ha bott i bostaden i minst ett år innan du säljer den, det är kontraktsdatumet som gäller. För att få uppskov måste du dessutom köpa en ersättningsbostad senast den 31 december året efter det att du sålt ditt hus och ha flyttat in senast den 2 maj det andra året efter det att du sålt.

 

Om du exempelvis sålt ditt hus i december 2009 kan du i den deklaration som ska vara inne i maj 2010 begära ett preliminärt uppskov på hela reavinsten. I deklarationen som ska vara inne 2011 redovisar du sedan hur det faktiskt blev och är det så att du köpt ett hus som kostar minst lika mycket som det du sålde så får lär du få behålla hela uppskovet annars görs avdrag på mellanskillnaden som då skall återföras till beskattning.

 

Om din ersättningsbostad är minst lika dyr som den du sålt så får du fullt uppskov om däremot ersättningsbostaden är billigare så gäller följande beräkning;

 

+ Reavinsten från försäljningen (se reavinstuträkning ovan)
+ Inköpspris på ersättningsbostaden (inklusive stämpelskatter)
+ Eventuella ny-, om och tillbyggnadskostnader på ersättningsbostaden
-  Försäljningspriset på den bostad du sålt (minus mäklararvode och eventuell homestaging) 
= Uppskovsbeloppet (måste överstiga 50 000 kr)

 

När du deklarerar ska din ägarandel multipliceras med summan.

 

Numera är det så att staten tar ut en ränta på 0,5% på hela upp- skovsbeloppet. Detta innebär att du på själva reavinstskattebeloppet får betala 2,27% ränta. Detta innebär att det är fördelaktigare att betala reavinstskatten direkt och att alltså inte söka uppskov så länge du kan låna upp pengarna till en ränta som understiger 2,27%.

 

Ett litet räkneexempel; om ditt uppskov/reavinst är på 1 000 000 kr blir den årliga räntan till staten 5 000 kr. Din skatt på en reavinst som uppgår till 1 000 000 kr är 22%, det vill säga 220 000 kr. 5 000 / 220 000 = 2,27%.

Mer information om hur du räknar ut och deklarerar din reavinst och uppskov hittar du i denna broschyr från Skatteverket.

 

Backa ett steg

 

 

 

 

 

bättre hem

   info@battrehem.com - Telefon: 0707-16 76 65